Första vindkraftverket monterat på Blaiken

Bild: Blaikenvind

På lågfjället Blaiken utanför Storuman är nu det första vindkraftverket av totalt 90 färdigmonterat. Projektet är inne i ett intensivt skede och just nu arbetar 130 personer på fjället för att se till att projektet fortsätter framåt enligt tidplan.

– Vi driftsätter fem vindkraftverk i taget och den första gruppen kommer att börja producera el redan om två månader, säger Mikael Lindmark, vd för Blaikenvind.

Tornmontagen genomförs på två fronter. En grupp, som utrustats med en 500 tons kran, arbetar med montage och färdigställande av transformator, bottendel, lägre torndelar och ställverk. En annan grupp, som utrustats med en 750 tons kran, arbetar med att resa de översta torndelarna, turbin och rotorblad. De vindkraftverk som nu blir resta är 100 meter höga och har 50 meter långa rotorblad.

– Vi monterar sex vindkraftverk just nu och arbetar parallellt för att säkerställa att tidplanen hålls efter de tidigare problemen med passning mellan torn och fundament, säger Mikael Lindmark.

Ungefär 40 personer av de 130 som idag finns på Blaiken arbetar med driftsättning och montage. Resterande 90 jobbar med anläggnings- och planarbeten.

– I slutet av augusti kommer vi att vara 150 personer här uppe. Arbetet kommer att vara intensivt under hela den snöfria perioden, förklarar Mikael Lindmark. 

Vindkraftparken i Blaiken blir helt klar 2015 och den årliga produktionen kommer att uppgå till cirka 700 GWh/år.