Wallenstam i vindkraftaffärer

Foto: sxc.hu

Wallenstam köper sex driftsatta vindkraftverk i Skara kommun av Eolus Vind och säljer samtidigt sex vindkraftsprojekt till Eolus. Totalt har Wallenstam nu 41 vindkraftverk och tre vattenkraftverk i drift med en sammanlagd installerad effekt på 81 megawatt.

– Första prioritet i vår satsning på förnybar energi var att få kontroll på en av våra största kostnadsposter och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Vi närmar oss nu målet att bli självförsörjande på förnybar energi på månadsbasis, vilket gör att vi säljer några av de vindkraftsprojekt som vi har arbetat fram själva, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam

– Affären visar att vi jobbat fram egna projekt som genererar ett övervärde – i detta fall en sammanlagd vinst om 5 miljoner kronor.

De sålda projekten Bosberget, Lärkeskogen, Näset, Skogaryd, Skuggetorp och Ölme är spridda över landet från Mora i Dalarna till Alingsås i Västra Götaland.

De förvärvade verken finns i två vindkraftparker. Wallenstam namnger sina vindkraftparker efter anställda som varit länge i bolaget och de förvärvade parkerna kommer att få namnen Bo Strandberg (Kilagården) och Carola Strandberg (Karstorp).