Ökat stöd för vindkraft under 2011

Foto: ABB

Andelen svenskar som vill ”satsa mer” på vindkraft än vad som görs i dag ökade från 66 procent år 2010 till 70 procent under 2011.  Det framgår av SOM-institutets årliga energimätning.

Parallellt med den omfattande vindkraftsutbyggnaden ökade under 2011 andelen svenskar som ansåg att vi under de kommande 5-10 åren ska satsa mer på vindkraft än vad vi gör i dag. 70 procent vill att vi ska satsa mer, medan 18 procent ansåg att vi ska satsa som i dag. Bara 5 procent ville satsa mindre än i dag och 1 procent ville helt avstå från energikällan.

– Under förra året var det alltså femton gånger så många som ville fortsätta satsningen på vindkraft, jämfört med hur många som ville dra ned på takten, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Vindkraften var det i särklass mest populära energislaget. Hela 70 procent vill ”satsa mer” på vindkraft.

– Det starka folkliga stödet för vindkraft ger regeringen möjlighet att öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen så att inte vindkraftsutbyggnaden avstannar, säger Annika Helker Lundström.