Vindkraft i Ryssland inför ett genombrott

Ryssland vill att 4,5 procent av landets energibehov ska täckas av förnybara källor till år 2020. Foto: Sam Beebe

Den ryska regeringen planerar att bygga ut vindkraften de kommande åren genom antagandet av ett lagpaket för att stimulera investeringar i branschen. Ryssland har som målsättning att 4,5 procent av landets energibehov ska täckas av förnybara källor år 2020. En nyckelfaktor för att uppnå det målet är att  utveckla den inhemska vindkraften.

Lagpaketet förväntas först och främst skapa förutsättningar för att minska produktionskostnaderna för investerare i vindkraft i Ryssland så att den hamnar på samma kostnadsnivå som för traditionella energikällor.

Enligt Sergej Pikin, chef för Russian Energy Development Fund, en av Rysslands största analysbyråer inom traditionell och förnybar energi, är kostnaderna för el producerad från vindkraft i Ryssland fem gånger högre än el  från traditionella källor. Det gör investeringar i rysk vindkraft olönsamma.

Flera incitament planerasDet finns dock en möjlighet att mycket förändras i den närmaste framtiden, eftersom regeringen nu överväger olika sätt för att öka attraktionskraften för investeringar i branshen genom inrättandet av ett förfarande för att köpa el som producerats från vindkraft av nätbolagen, liksom ett annat för att sälja vindkraft på den inhemska elmarknaden. Dessutom planerar regeringen att kompensera för kostnaderna för anslutning av vindkraftverk till det ryska elnätet.

Till sist finns möjligheten till ytterligare statsbidrag för inhemska producenter av vindkraft, som kan finansieras på bekostnad av traditionella ryska energislag. Enligt Anatolij Kopylov, vice ordförande för den ryska vindkraftsindustrins föreningen, uppskattas värdet av de subventioner som årligen delas ut till ryska drivmedels- och energiföretag  till ungefär 40 miljarder dollar.Positiv effektEnligt Pikin bör det nya lagpaketet ge en positiv effekt på den ryska vindkraftsindustrin, tack vare användandet av samma system som redan är i bruk för landets traditionella energislag. Han tror också att ökat statligt stöd kommer att skapa förutsättningar för etablering av nya vindkraftverk runtom i landet.I dag uppskattas den totala mängden installerad vindkraft i Ryssland  till endast 15 megawatt, vilket till och med är mindre än under sovjettiden, då nivån sades ligga i storleksordningen 100 megawatt.

Föråldrade vindkraftverk Det finns i dagsläget nio stora vindkraftstationer i landet, varav den största ligger i Kaliningrad (med en kapacitet på 5,1 megawatt), Vorkuta (1,5 megawatt), Tjukotka (2,5 megawatt) och Basjkirien (2,0 megawatt), som tillsammans genererar cirka 0,007 procent av Rysslands totala elproduktion. Den genomsnittliga elproduktionen för alla ryska vindkraftverk är 12,8 kilowattimmar per år. Läget förvärras av det faktum att de flesta ryska vindkraftsparker använder föråldrade vindkraftverk, tillverkade i början av 1990-talet.Samtidigt tror många lokala analytiker, trots åtskilliga branschspecifika problem, att Ryssland har stora potentialer för utveckling av vindkraft, främst på grund av landets stora vindkraftsresurser.

Vindkraftspotential Enligt det ryska ministeriet för naturresurser (MNR) uppskattas landets ekonomiska vindkraftspotential till 200-300 miljarder kilowattimmar per år, vilket motsvarar 150 gigawatt i installerade kapacitet.

Företrädare för MNR tror också att antagandet av nya lagar för branschen kommer att snabba på etableringen av flera sedan tidigare kända industriprojekt, det vill säga utbyggnaden av flera stora vindkraftsparker i landet.

Oljebolag intresseradeTill exempel förväntas nya stora vindkraftsparker etableras längst i öster, i Volgograd-regionen (Vindkraftparken i nedre Volga).  Bägge projektet står RusHydro bakom. Andra projekt är det i Karachaevo-Cherkessia i Altai-delrepublik (Wind № 5). Den totala potentialen för alla dessa vindkraftsparker uppskattas till 900 megawatt.

Samtidigt har några Rysslands största oljebolag visat intresse för vindkraft, samma bolag som en gång i tiden var de kanske största motståndarna till utvecklingen av förnybar energi i Ryssland. Till exempel har Lukoil, en av världens största oljeproducenter, nyligen meddelat att företaget kommer att bilda ett joint venture med italienska ERG Renew för produktion och försäljning av vindkraftsel. Dessa två partner planerar nu att installera vindkraftsparker i flera östeuropeiska länder, däribland Ryssland.   

Vindraft särskilt viktigt för Ryssland

Vagit Alekperov, Lukoils koncernchef, säger:

- Ryssland har stor vindkraftspotential och när det gäller statligt stöd så kan den ryska vindkraftsindustrin bli ett lönsamt område för oljeproducenter. Utvecklingen av vindkraft är särskilt viktig för Ryssland, med hänsyn till dess storlek och läge i avlägsna nordliga regioner, där det finns en brist på centraliserad strömförsörjning.

Växande efterfråganIgor Bryzgynov, ordförande för den ryska vindkraftsföreningen Rawp, har sagt att  vid sidan av stora investerarer så finns också en växande efterfrågan på vindkraft bland den ryska befolkningen, vilket återspeglas av att småskaliga vindkrafturbiner (200-300 kilowatt) sätts upp av små företag, lantbruk och även av privatpersoner.Enligt honom kommer utvecklingen av inhemsk vindkraft inte bara att bidrar till att delvis lösa problemet med snabbt minskande naturresurser i Ryssland, utan också ge el till mer än 15 miljoner människor på kort sikt, som i dag  har problem med oregelbundna elleveranser.