Huge Fastigheter köper vindkraftverk

Foto: Jan Oelker

Huge Fastigheter köper ett vindkraftverk av Samkraft AB. Investeringen är på totalt 40 miljoner kronor.

– Genom investeringen tar vi ansvar för att öka andelen förnybar energi och minskar därmed vår klimatpåverkan, samtidigt som vi får lägre elkostnader, säger Åsa Hedenberg, vd för Huge Fastigheter.

Med vindkraftverket kommer Huge Fastigheter att kunna ersätta en del av den köpta elen med egenproducerad. Den förväntade genomsnittsproduktionen är cirka 7 300 MWh per år, vilket motsvarar cirka 10 procent av Huges totala elförbrukning.

Vindkraftverket kommer att byggas på Svartboklint i Bollnäs kommun i Gävleborgs län, med beräknad driftstart i augusti 2013. Kraftverket ingår i en vindkraftpark med flera ägare som delar på kostnaderna för drift och skötsel.