Vindkraftplaner i Hablingbo

Foto: Freefoto.com

Det nystartade företaget Hablinge Vindpark AB ägs till störst del av lokala markägare och till 20 procent av det gotländska företaget Siral System. Det starka markägarstödet tillsammans med en politisk vilja att utveckla den förnybara elproduktionen i området gör att företaget ser goda möjligheter för en vindkraftsetablering i Hablingbo.

– Vi vill ta vara på potentialen som finns i den förnybara vindresursen och starta en egen lokal elproduktion. Det är viktigt att se efter hållbara komplement till befintliga näringar såsom lantbruk och turism säger Per Johansson, styrelseordförande i Hablinge Vindpark AB. 

Företaget lägger stor vikt vid att bygga upp ett bra samarbete och en öppen dialog med berörda. Som ett första steg bjuds närboende och allmänhet in till ett tidigt informationsmöte.

– Vår förhoppning är att skapa ett gott exempel på hur vindkraft kan etableras med hänsyn till så väl närboendes trivsel som omgivande naturområden, säger Per Johansson. Dessutom har vi för avsikt att göra det möjligt för boende i Hablingbo med omnejd, att köpa andelar i vindkraftsparken, tillägger han.