Siral satsar på vindkraft på norra Gotland

På norra Gotland finns både goda förutsättningar för vindbruk och lokalt intresse för att arbeta med energifrågor. Siral ser därför stor potential att utveckla och lokalt förankra vindkraftsparker i området. Genom att satsa på mer vindkraft även på norra Gotland vill företaget stärka områdets kapacitet att bidra till sin egen energiförsörjning i framtiden.

Så väl företagets som projektets ursprung är lokalt. Ända sedan företaget grundades 1965 av Allan Sirland har Siral lagt vikt på god lokal förankring i sitt arbete. Detta gäller inte minst för bolagets vindkraftsprojekt där man nu satsar på projektering i större skala än tidigare. Satsningen på norra Gotland, som omfattar Hall, Risugns och en ny etapp av Storugns, är företagets hittills största och går under samlingsnamnet Norra Gotland 2017.

Siral ser goda möjligheter till samverkan med andra företag i området, något som kan gynna det lokala näringslivet. Närboendes trivsel är också en angelägen fråga för företaget som lägger stor vikt vid kommunikation och samverkan med berörda.

– Vi tror inte på att man endast ska göra vad som krävs enligt lagen utan hellre sträcka sig ännu längre där det är möjligt för att bevara trivsel, säger Marcus Sirland på Siral.