Vindin vill bygga 42 vindkraftverk i Finland

Foto: sxc.hu

Delägarna i Vindin, som ägs av energiintensiva företag som Akzo nobel, Stora Enso och LKAB, förbrukar tillsammans 32 TWh el årligen. En del av detta kraftbehov vill de nu täcka med vindkraft som ska byggas i Finland och Sverige, skriver YLE.

I finska Pejelax har man redan skrivit på ett arrendeavtal. Om utredningar, förarbete och beslut från berörda myndigheter går som Vindin hoppas så kan byggstarten av vindkraftverken i området ske under hösten 2013.

– Det blir 42 stycken direktdrivna kraftverk med en navhöjd på 122 meter. Kraftverkens kapacitet blir antingen 2,3 eller 3 MW, säger Allan Nyholm, konsult för Vindin, till YLE.