Allt fler områden lämpliga för vindkraft

Foto: Martin Abegglen

I de områden som Sveriges kommuner hittills har pekat ut som lämpliga för vindkraft kan det produceras 108 TWh vindkraftsel, vilket motsvarar cirka två tredjedelar av den totala elproduktionen i Sverige. Det framgår av kommunernas redovisningar till Boverket.

Oxelösund, Hultsfred och Laxå toppar vindkraftsbolaget O2:s rankinglista, som baseras på hur mycket vindkraft som kan produceras inom lämpliga vindkraftsområden i relation till kommunens yta. Totalt har drygt 200 kommuner i Sverige fått stöd av Boverket för att planera för vindkraftsutbyggnad. Hittills har 170 kommuner slutredovisat sitt arbete. I de områden som dessa kommuner anser lämpliga för vindkraft kan det enligt Boverkets sammanställning produceras 108 TWh vindkraftsel. Det kan jämföras med planeringsmålet om 30 TWh vindkraft år 2020 och med att kärnkraften i Sverige under 2011 producerade 58 TWh. Oxelösunds kommun anger att vindkraften kan producera 2,8 TWh el inom de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraft. Det placerar kommunen på första plats på vindkraftsbolaget O2:s rankinglista. På andra och tredje plats kommer Hultsfred och Laxå. Rankingen baseras på hur mycket vindkraft som kan produceras inom lämpliga vindkraftsområden i relation till kommunens yta, inklusive sjö- och havsyta.