Nej till vindkraft i Såtenäs

Eolus Vind får inte bygga nya vindkraftverk i närheten av Såtenäs flygfält. Mark- och miljödomstolen har avslagit ansökan om att uppföra två nya kraftverk, rapporterar SR P4 Skaraborg.

Anledningen till avslaget är att Försvaret hade invändningar mot bygget då man anser att vindkraftverken skulle ha stört verksamheten vis Såtenäs. Efter att Eolus överklagat ett tidigare beslut av Länsstyrelsen så har nu Mark- och miljödomstolen slagit fastinte tillstånd kommer att ges ut.