Wallenstam har 35 vindkraftverk i drift

Foto: sxc.hu

I fredags invigdes vindkraftsparken Thomas Dahl (Vettåsen/ Mårtensklack) med tio verk i Sandvikens och Ockelbo kommuner. De tio verken vid Vettåsen/Mårtensklack har sammanlagt en installerad effekt om 23 megawatt.

Detta gör att Wallenstam nu uppnår nästan 70 procent av målet att vid utgången av 2013 vara självförsörjande på förnybar energi för egen och kunders räkning. För att nå målet krävs en installerad effekt om 100 megawatt.

Wallenstam har efter driftsättningen av Vettåsen/Mårtensklack totalt 35 vindkraftverk och tre vattenkraftverk i drift med en sammanlagd installerad effekt på 69 megawatt. För närvarande har Wallenstam två parker med totalt elva verk under byggnation, dessa är Middagsberget i Bergs kommun, Jämtland samt Gunnarby i Uddevalla kommun, Bohuslän. Den installerade effekten här kommer att uppgå till drygt 27 megawatt. Det gör att Wallenstam totalt sett har vindkraftverk i drift och under byggnation motsvarande 96 megawatt.

– Nästa projekt som driftsätts är Middagsberget med tre verk. Vi räknar med att detta kommer att ske vid årsskiftet, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.