Vindkraftparken Korpfjället invigt

Foto: IKEA

Nu har vindparken Korpfjället invigts. Vindkraftparken ska göra alla Ikea-varuhus i Sverige självförsörjande på förnybar el. Förutom 70 miljoner kWh om året genererar också de nio vindkraftverken en årlig bygdepeng på cirka 100 000 kronor som betalas ut till Vansbros och Malung-Sälens kommuner.

– Förutom att vi genom vår egen vindpark får 100 procent förnybar el till våra varuhus får vi också egen kontroll på elkostnaderna. Vi verkar vid sidan av den etablerade elmarknaden och kapar kostnader, vilket i slutändan kommer våra kunder till godo, säger Peter Agnefjäll, vd för Ikea Sverige.

Nu när de nio vindkraftverken på Korpfjället börjar producera el avsätts årligen 0,25 procent av bruttointäkterna från produktionen till den lokala bygden. Detta kallas bygdepeng och är instiftat som en naturlig del av vindparken. Bygdepengen beräknas att utgå med cirka 100 000 kronor per år under anläggningens hela drifttid, med start under 2012.   Vindkraftsbolaget O2 har byggt och driver vindkraftsparken Korpfjället på uppdrag av Ikea, som äger den.