”Ställ inte skogen mot vindkraften”

Foto: sxc.hu

Den internationella organisation som står bakom skogsbruksstandarden, FSC, har nu klargjort sin ståndpunkt när det gäller etableringar av vindkraft i FSC-certifierad skog världen över. Deras tolkning innebär att vindkraft kan tillåtas, om anläggningarna möter vissa krav.  Svensk Vindenergi är rädd att detta ska ställa skogen mot vindkraften.

– Både förnybar el och FSC-certifierad skog har mycket positivt med sig. Därför är det viktigt att hitta lösningar där man inte tvingas ställa dem mot varandra, säger Eric Birksten på branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Internationella FSC slår fast att etablering av vindkraft i skogen innebär förändrad markanvändning. Därmed måste de krav som FSC ställer vid markomvandlingen uppfyllas om man vill ha FSC-märkt skog. Till exempel får markomvandlingen bara beröra en mindre del av skogsbruksenheten, inte påverka områden med höga bevarandevärden och det måste finnas ett stöd från närboende och andra intressenter. Om inte dessa krav går att tillfredsställa så finns möjligheten att avskilja den berörda delen av skogen från FSC-märkningen.

– Det är viktigt att tolkningen av regelverket görs så att utbyggnaden av den förnybara elproduktionen inte hämmas. Både hållbart skogsbruk och vindenergi behövs för att möta klimathotet. Vi är övertygade om att det endast i undantagsfall kan finnas motsättningar mellan FSC-certifierad skog och vindkraft i Sverige, säger Eric Birksten.