Planer på vindkraft på Romelåsen

Foto: sxc.hu

Markägarna på Romelåsen har lämnat in en ny ansökan om att få bygga vindkraftverk i området. Detta trots ett tidigare avslag från länsstyrelsen, skriver Ystads Allehanda.

Planerna på att bygga fem vindkraftverk på Romelåsen föll samman under förra året då man först fick ett ja från kommunstyrelsen i Sjöbo men sedan ett man fått ett nej från länsstyrelsen så stoppades detaljplaneprövningen. Länsstyrelsen ansåg att kraftverken skulle påverka landskapsbilden i för hög utsträckning.

Men nu har markägarna tillsammans med HS Kraft skickat in en ny ansökan. I det nya förslaget så har antalet vindkraftverk minskats till fyra och dessa ska placeras längs åsens norra sluttning i stället för uppe på åsens rygg.