Danskt institut för vindkraftforskning

Foto: Vestas

I början av året öppnade nya institutet, DTU Vindenergi, som ska säkra Danmarks Tekniska Universitets forsknings-och utbildningsinsatser inom vindkraftområdet.

Institutet är en fusion av Wind Energy Division Risø, två grupper från DTU:s institution för maskinteknik och Risø DTU Materials Research Division. Det nya forskningsinstitutet består för närvarande av 250 anställda, varav 150 är lärare och 50 doktorander. De tre huvudteman för forskningen ligger på forskning om system för vindkraft, vindturbinteknik och grundforskning inom vindkraft.

Syftet med institutets internationella fokus är att se till de bästa studenterna från utlandet ser Danmark som en attraktiv plats för att studera vindkraft. Men man vill också peka på att det är till fördel för dansk vindindustri.

– Det faktum att de får sin utbildning i Danmark gör att det är en betydligt större chans att de kommer att fortsätta inom ett danskt företag. Det är till stor del varför vi gör detta, säger Peter Hauge Madsen, direktör för DTU Vindenergi.