Eolus Vind och EGL inleder samarbete

Eolus Vind AB och EGL Sverige har ingått ett samarbete kring portföljförvaltning och handel för vindkraftproduktion. EGL Sverige kommer att bistå med rådgivning kring marknaderna för el och elcertifikat, samt fungera som stöd i Eolus riskhantering och prissäkring av koncernens intäkter från elproduktion. – För Eolus är det avgörande att få tillgång till analyser och bred kunskap kring el- och elcertifikatsmarknaderna. Genom samarbetet med EGL lägger bolaghet grunden för en fortsatt lönsam utveckling, säger Per Witalisson, vice vd för Eolus Vind.