Bergvik Skog vill bygga vindkraft i Söderhamn

Foto: Magnus Samuelsson

Bergvik Skog har inventerat möjligheter till ytterligare etableringar av vindkraft på bolagets marker. Inventeringen har syftat till att hitta områden med goda vindresurser och relativt liten påverkan på omgivningen. Ett av de intressanta områdena för fortsatta studier ligger i södra delen av Söderhamns kommun.

– Resultatet av den förstudie vi har genomfört är mycket positivt. Som ett första steg har vi därför nu inlett en diskussion med ledningen i Söderhamns kommun, säger Peter Svantesson, vindkraftansvarig på Bergvik Skog.

– Det möjliga projekt som Bergvik Skog gett oss en inledande information om ser mycket intressant ut. Realiseras dessa planer kommer en mycket stor investering göras i kommunen, vilket vi hoppas kommer att ha positiva effekter för tillväxt och sysselsättning, säger Sven-Erik Lindestam (S), kommunalråd i Söderhamns kommun.

Enligt den preliminära planeringen kommer samråd kring den tänkta vindkraftsparken att startas under försommaren.