Vindkraft i Karö ska miljöprövas

Foto: sxc.hu

Stadsbyggnadsnämnden i Östhammar har beslutat att vindföretaget Ramströms ansökan om att bygga sex vindkraftverk i Karö norr om Östhammar ska prövas enligt miljöbalken, skriver UNT.

Nämnden har tagit beslut om att ansökan ska prövas enligt miljöbalken och inte enligt plan- och bygglagen. Beslutet togs då nämnden anser att kraftverken kan komma at påverka växt- och djurlivet samt ett odlingslandskap som är sällsynt i Mellansverige.