Vindkraftsbygge i Almunge stoppat

Foto: sxc.hu

Kommunstyrelsen har beslutat att det inte blir något vindkraftsbygge i Almunge. Detta efter protester från boende i området, skriver UNT.

Beslutet innebär att det nu bara finns ett tänkbart område för större vindkraftsutbyggnad kvar i Uppsala kommun. Detta område ligger i kommunens västra delar och angränsande delar a Heby kommun.

Dock kan en bygge i just det området bli problematiskt då Försvarsmakten minskat den högsta tillåtna höjden för byggnader till 180 meter.