Statskog och Eon tecknar avtal

Foto: sxc.hu

Eon och det norska skogsbolaget Statskog har undertecknat ett samarbetsavtal om gemensam utveckling av vindkraft i Norge. Avtalet ger möjlighet att bygga upp till 200 vindkraftverk med en potentiell årsproduktion på 1,7 TWh.

Tack vare avtalet med Statskog får Eon tillgång till platser med goda vindförhållanden. Vindkraftverken kan komma att byggas i olika områden i mellersta och södra Norge.

– Samarbetet ligger i linje med Eons strategi att bidra till en övergång mot mer förnybar energi i Norden. För att uppnå detta är samarbeten med starka aktörer som Statskog viktiga, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för Eon Sverige.

Samarbetet mellan Eon och Statskog bygger på ett gemensamt utvecklingsprojekt, och parternadelar samma vision om projektet och har samma avsikt att göra en gemensam investering. Syftet är att förverkliga Eons och Statskogs gemensamma ambition att bygga ytterligare anläggningar för förnybar energi.

– Detta avtal är ett viktigt steg mot en utveckling av mer förnybar elektricitet på Statskogs områden, säger Statskogs vd Øistein Aagesen.

Målet är att ha alla vindkraftverk på plats i drift till 2017. Investeringsbeslutet kommer att fattas tidigast 2013/2014.