Umeå Energis vindkraftstekniker sprider kunskap

Foto: Jan Oelker

Umeå Energi vill utveckla vindkraften i Umeåregionen. Till sin hjälp har man två egna vindkraftstekniker, som bidrar med kompetens till både privatpersoner och företag.

– Vi servar våra egna snurror och andras. Dessutom hjälper vi aktörer som vill bygga vindkraft med både underhåll och administration. Vi hoppas kunna bidra till en mer förnybar energiproduktion, säger Lars C Johansson på affärsområde Sol, Vind & Vatten på Umeå Energi.

Umeå Energis egna vindkraftstekniker Daniel Eliasson och Anders S Persson är stationerade i Holmsund. Deras arbetsuppgifter är bland annat att övervaka och serva Umeå Energis egna vindkraftverk och 13 snurror som tillhör Bostaden, Kvarkenvinden och HSB.

Målsättningen är att underlätta etableringen av fler vindkraftverk i regionen, vare sig de byggs av Umeå Energi eller av andra aktörer.

Umeå Energi äger tolv vindsnurror: en i Holmsund, fem stycken i Håcksta utanför Hudiksvall, fem stycken i Hörnefors samt ett vindkraftverk på Granberget i Robertsfors. Umeå Energi förbereder just nu för etapp två i Robertsfors, där det sannolikt kommer att byggas tre vindkraftverk. Där hoppas koncernen att kunderna vill vara med och äga stora delar av snurrorna.

Under årets första månader har det blåst bra i vindkraftsparkerna och elproduktionen har mellan januari och mars överstigit budget med 12 procent.