Samkraft köper kraftverk av Eolus Vind

Foto: sxc.hu

Eolus Vind och Samkraft har tecknat kontrakt på en försäljning av vindkraftverk i Brännåsen och Mörkåsen i Nordanstigs kommun. Vindkraftverken som Samkraft köper är sju stycken Vestas V90 med en effekt på 2,0 MW vardera. De kommer att tas i drift under sommaren och hösten i år. Sammantaget kommer de sju verken att ha en årsproduktion om 48 GWh och ger ett tillskott till den portfölj med vindkraftverk som Samkraft håller på att bygga upp. – Detta är vår hittills största enskilda leverans av vindkraftverk till en och samma kund och vi ser med glädje på det faktum att vi återigen fått förtroende att sälja verk till Samkraft. De köper två parker om fyra respektive tre verk som har bra vindlägen, säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus. – För Samkraft är det här en mycket viktig affär som ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi om att bli en viktig spelare inom vindkraftområdet och en stabil producent av förnybar el. Med den här affären bygger vi också vidare på ett redan väl fungerande samarbete med Eolus Vind, säger Sten Gabert, vd för Samkraft AB.