Vindkraften i världen växte med 20 procent

Foto: sxc.hu

Under 2011 ökade den installerade vindkraften i världen med 40,5 GW eller 20 procent. Vid utgången av 2011 fanns det 238 GW installerad vindkraft och fram till 2016 förväntas vindkraften fördubblas. Det framgår av den årliga rapporten Global Wind Report, som ges ut av Global Wind Energy Council (GWEC).

– Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har mycket goda förutsättningar att skapa tillväxt och industriell utveckling, men det kräver att riksdagen snarast ökar ambitionsnivån för förnybar elproduktion, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Asien kommer även fortsättningsvis att vara världens största marknad för ny vindkraft. Redan under 2013 beräknas Asien passera Europa i ackumulerad installerad kapacitet. Utöver Asien beskrivs Brasilien och Mexico som stora tillväxtmarknader, medan utvecklingen i USA är osäker.

Priset på sålda vindkraftsturbiner har fortsatt att falla. Under det andra halvåret 2011 minskade priset med ytterligare fyra procent jämfört med det första halvåret, enligt Bloomberg New Energy Finance.