Eolus Vind sänker prognosen

Foto: Morguefile

Eolus Vind sänker prognosen för resultatet före skatt för helåret till intervallet 150 - 180 miljoner kronor. Tidigare prognos låg på 220 miljoner kronor. Prognossänkningen är en följd av lägre priser på el och elcertifikat. "Elprisutvecklingen samt marknadspriset på elcertifikat har utvecklats mer negativt än förväntat under första halvåret. Detta har i sin tur påverkat priserna på nyckelfärdiga projekt negativt, vilket gjort att styrelsen justerat ned prognosen för helåret", skriver bolagets vd Gustaf Ekberg i rapporten för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Resultatet kan dock komma att påverkas positivt av eventuell projektförsäljning, skriver bolaget. Antalet etablerade verk förväntas fortfarande uppgå till ungefär 90 stycken. (Nyhetsbyrån Direkt)