"Satsning på vindkraft obegriplig"

Foto: Chauncey Davis

Sveriges satsning på vindkraft är meningslös och obegriplig, skriver representanter för Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott i en debattartikel på Svenska Dagbladet. De menar att de nuvarande projekten är överdimensionerade och att behoven av fossilfri el redan täcks av befintliga energikällor, som vattenkraften, som idag står för 45 procent av den totala energiproduktionen.

De skriver också att även ur ekonomisk synpunkt är det svårt att motivera vindkraftsutbyggnaden. Subventioner i mångmiljardklassen gör utbyggnaden möjlig och pengarna går i många fall till utländsk industri.

De avslutar artikeln med att nämna att investeringarna inte kan motiveras med att man vill minska koldioxidutsläppen; investeringarna på hundratals miljarder borde riktas mot transportsektorn, som står för 35 procent av de fossila utsläppen idag.