Norrvatten investerar i eget vindkraftverk

Foto: sxc.hu

Kommunalförbundet Norrvatten, som producerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor norr om Stockholm, har undertecknat ett förvärvsavtal med vindkraftsbolaget O2 om köp av ett vindkraftverk.

I Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, renas råvatten från Mälaren till dricksvatten. Elenergi är den enskilt största driftkostnaden för Norrvatten och förbundet har länge sökt en lösning för att minska både kostnader och miljöpåverkan. Norrvatten kommer enligt avtalet att äga ett av de tio nya vindkraftverk som nu byggs i vindkraftsparken på Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län. Driftstarten beräknas till årsskiftet 2012/2013. Det aktuella vindkraftverket förväntas producera i genomsnitt cirka 7,5 GWh per år, vilket utgör en stor del av Norrvattens nuvarande elanvändning.