Sigtuna investerar i ett tredje vindkraftverk

Sigtuna kommun har tecknat ett förvärvsavtal med O2 om köp av ett vindkraftverk, vilket innebär att kommunen snart har tre vindkraftverk i sin ägo.

Sigtuna kommun kommer enligt avtalet att äga ett av de tio nya vindkraftverk som nu byggs i vindkraftsparken på Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län. Driftstarten beräknas till årsskiftet 2012/2013. När det nya vindkraftverket är i drift kommer drygt en tredjedel av kommunens elbehov att tillgodoses av vindkraft

Sigtuna kommuns två befintliga vindkraftverk har varit i bruk sedan i mars 2009. Det ena ägs direkt av kommunen, det andra ägs av det kommunägda bostadsbolaget SigtunaHem.