Västra Götaland etta på Vindkraftslistan

Foto: Göteborg Wind Lab

I Västra Götaland fanns det 451 vindkraftverk med en total effekt om 558 MW vid utgången av 2011. Det placerar Västra Götaland på första plats på Vindkraftslistan, som är Svensk Vindenergis ranking av Sveriges 21 län.

Under 2011 togs 100 nya vindkraftverk i drift i Västra Götaland, och länet klättrar därmed på listan från den andra plats man låg på under 2010.

Vindkraftsproduktionen i Västra Götaland fördubblades under 2011. Mest vindkraft (installerad effekt) i länet har Vara, medan flera kommuner inte har någon vindkraft alls.

Den svenska vindkraften ökade kraftigt under 2011 och producerade 6,1 terawattimmar (TWh) el. Det finns nu vindkraft i 154 kommuner, medan resterande 136 kommuner inte har någon vindkraft alls (anslutna till elcertifikatsystemet).

Om riksdagens planeringsram på 30 TWh vindkraft år 2020 förverkligas skulle det motsvara cirka 20 procent av Sveriges elanvändning vilket kan klaras med ytterligare 2 500-3 500 nya vindkraftverk, enligt Svensk Vindkraft. Det kan jämföras med Danmark där det redan finns 5 000 vindkraftverk, på en landyta som inte är större än Jämtland.

– Vindkraften växer snabbare än vad någon hade kunnat föreställa sig. Men om utbyggnaden av förnybar el ska kunna fortsätta måste riksdagen snarast höja ambitionsnivån samtidigt som elnäten behöver förstärkas, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.