Nexans levererar till Northwind

Foto: Nexans

Nexans har tilldelats ett kontrakt värt över 50 miljoner euro. Kontraktet gäller leverans av 57 kilometer exportkablar för havsförläggning till Northwind NV-projektet i Nordsjön. Projektet omfattar 14 kilometer kabel för att koppla ihop Belwind fas 2 med vindparken Northwind (tidigare Eldepasco), samt ytterligare 43 kilometer kabel för att transportera de 381 MW som alstras vid de båda vindkraftanläggningarna till det belgiska elnätet. 

Förutom konstruktion, typprovning och leverans av sjökablar med PEX-isolering ska Nexans även leverera mekaniska och elektriska tillbehör, bland annat skarvenheter för att koppla ihop sjö- och landkablar, tillbehör för de två plattformarna, som består av hang-offs och GIS-kopplingar (gasisolerat ställverk), samt fyra reparationskopplingar.

Northwind vindpark kommer att bestå av 72 vindturbiner med en total kapacitet på 216 MW. Kraften levereras till det belgiska elnätet via HV transformatorstationen ELIA i Zeebrugge.  Den 14 kilometer långa kabeln (245 kV) ska förbinda Belwind fas 2 med Northwind.

Merparten av den 43 kilometer långa 245 kV-länken från Northwind till Zeebrugge innehåller tre kopparledare. På en sträcka måste kabeln emellertid dras längs en havskanal som muddras regelbundet. För att skydda kabeln måste den grävas ned 9 meter i havsbotten. För att upprätthålla strömförsörjningen i kabeln längs denna kanal kommer kopparledararean att utökas på ett avsnitt om 4 km. Denna kabelsektion får en ytterdiameter på 265 millimeter och kommer att väga 130 kg per meter.   Sjökabeln kommer att tillverkas i Nexans fabrik i Halden, Norge. I sjökabeln ska även två optofiberelement (FO48) tillverkade vid Nexans Rognan-fabrik ingå, detta för att möjliggöra datakommunikation, styrning och övervakning av kraftledningarna.