Ja till vindkraft vid Kropp

Foto: etharooni/flickr

Helsingborgs kommunstyrelse ställer sig positiv till två vindkraftverk vid Kropp, och går alltså emot stadsbyggnadsnämndens åsikt i frågan, skriver Helsingborgs Dagblad. Enligt nämnden bedöms inte platsen som lämplig i stadens översiktsplan, men Helsingborgs kommunstyrelsen är enig.

– Vi har tagit rätt ambitiösa mål kring vindkraft och i undantagsfall kan man lägga dem vid motorvägar. I det här fallet tycker vi att det är lämpligt. Landskapsbilden är redan starkt påverkad av buller, säger kommunalrådet Anna Jähnke (M), som också är ordförande i miljönämnden, till Helsingborgs Dagblad.