Kraftig utbyggnad av vindkraft under 2011

Foto: sxc.hu

Vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige. Utbyggnadstakten under 2011 är den snabbaste hittills. Under 2011 installerades 765 MW vindkraft fördelat på 380 vindkraftverk. Det visar nya siffror från Energimyndigheten.

Statistiken från elcertifikatsystemet visar att det i slutet av 2011 fanns totalt 2 036 vindkraftverk med en installerad effekt på 2 769 MW. Elproduktionen från dessa uppgick till 6,1 TWh vilket är en ökning med nästan 74 procent jämfört med 2010. Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 4,2 procent jämfört med 2010 då andelen var 2,4 procent.

Västra Götalands län har gått förbi Skåne och producerar numera mest el från vindkraft av alla län. I slutet av 2011 hade Västra Götaland en installerad effekt på 557,9 MW fördelad på 451 vindkraftverk.

Av Sveriges totalt 290 kommuner har nu 154 vindkraft. Gotland är den kommun som har mest installerad effekt och antal verk följt av Strömsund och Malmö. Nya kommuner på topp 20-listan är Malå, Dals-Ed, Nordmaling och Mönsterås. Kommuner som fallit bort från topp 20 är Härjedalen, Ludvika, Rättvik och Kristianstad.