Eolus Vinds hittills största projekt färdigt

Foto: Jim McDougall

De sista av 22 verk har nu byggts klart i vindkraftsparken Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Eolus Vind har uppfört parken, som är en av Sveriges största vindkraftetableringar.

De 22 verken har byggts sedan september 2011 och har en kapacitet på 44 megawatt, och får en beräknad årlig elproduktion på 123 gigawattimmar.

Själva etableringen är Eolus Vinds hittills största projekt.

- Vi har vässat vår organisation i samband med etableringen av Tolvmanstegen vilket är viktigt inför arbetet med framtida etableringar av parker i samma storleksordning eller större, säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus Vind, i ett pressmeddelande.