Vindkraften halkar efter i Skåne

Wind: Jeffedoe

Skåne hamnar efter i utbyggandet av vindkraft och kan missa planeringsmålet för 2020, skriver Sveriges Radio. En studie från Lunds Universitet visar att en underliggande orsak kan vara en oenig tolkning av rekommendationerna för utbyggnaden.

Bland annat har kommunerna i Skåne olika bestämmelser kring vilket skyddsavstånd man ska ha mellan bebyggelse och vindkraftsverken. Bjuv rekommenderar 2000 meter, medan det i Staffanstorp är 300 meter. 21 av 34 skånska kommuner har valt att ha ett längre avstånd av de 400 meter som arbetsmiljöverket rekommenderar. Många kommuner är också dåliga på att ta in de lokalboende i diskussionerna. Skillnaderna skapar förvirring.

– Det gör ju processen oförutsägbar och de skapar onödiga samhällskostnader för hantering. Det är ju inte bara våra kostnader som räknas utan samhällets i stort, säger Per Witalisson, vice vd på Eolus Vind, till Sveriges Radio.