Svensk Vindenergi: Utveckla elnätet

Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi efterlyser en konkret handlingsplan från Svenska Kraftnät för hur elnätet ska utvecklas, skriver Ny Teknik. I en debattartikel berättar Mattias Wondollek på Svensk Vindenergi att vindkraften i Sverige kan nå 30 terawattimmar till år 2020. En viktig faktor för hur mycket vindkraft som kan byggas ut i Sverige är vilken kapacitet elnätet har. Mattias Wondollek menar att en utbyggnad av elnätet måste ske så fort som möjligt om vindkraften ska kunna expandera. Förstärkningar av överföringskapaciteten från norr till söder bör stärkas.