Repower installerar vindkraft i Belgien

Foto: Repower Systems

Repower Systems och belgiska offshoreföretaget C-Power NV har installerat en av världens kraftfullaste offshore turbiner, 28 kilometer utanför hamnen i Oostende.

Turbinen, med en märkeffekt på 6.15 MW är den första av 48 byggas i faserna 2 och 3 i den belgiska vindkraftparken Thornton Bank. Den havsbaserade turbinens rotor har en diameter på 126 meter, med en svept större än två fotbollsplaner.

Installationen av de första 30 turbinerna för fas 2 av vindkraftparken planeras för 2012, och ytterligare 18 är avsedda för installation under ett tredje steg i mitten av 2013.