Ny vindpark på 3,6 MW i Kramfors

Foto: Tamsin Slater

Kramfors kommun har godkänt en vindkraftpark på 3,6 megawatt, skriver Allehanda. Sex vindkraftverk ska uppföras på Vitberget i Västansjö. Miljö- och byggnämnden har gett bygglov åt Vitberget Vindkraft samt meddelat att deras projekt uppfyller miljöbalkens krav.

– Vindkraftverken kommer att ligga i ett av de områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft i kommunens tillägg till översiktsplanen, säger miljö- och byggchef Rolf Wickström, till Allehanda.

Den nya vindparken samt en redan etablerad vindpark på Rammedalsberget i Bjärtrå kommer att stå för 16 procent av hela Kramfors kommuns elbehov.