HD prövar vindkraftplaner i Hanöbukten

Foto: Leo Reynolds

Planerna på att bygga vindkraft i Hanöbukten kommer att tas upp i Högsta Domstolen, skriver Sveriges Radio. Taggen Vindkraft har fått klartecken av Mark- och miljööverdomstolen att få anlägga vindkraft på Taggens grund i Hanöbukten. Detta har 32 personer överklagat till Högsta Domstolen, som nu har gått med på att pröva fallet.

Två större projekt planeras i bukten, varav Taggens grund är det ena och det enda som har fått klartecken än så länge. De klagande menar att bägge projekten bör behandlas samtidigt.