Vindkraftsutbildning alltmer populär

Foto: Loozrboy/flickr

Allt fler söker till vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund, skriver Sveriges Radio. Varje år blir 35 stycken, av cirka 200 sökande, antagna. Fler och fler vindkraftverk byggs och då ökar också efterfrågan på arbetskraft.

– Det känns som en utbildning som har framtidspotential, det byggs ju bara mer och mer vindkraftverk, säger David Söderbom, sökande till vnidkraftsteknikerutbildningen på Hjalmar Strömerskolan, till Sveriges Radio.

Karin Liinasaari, biträdande rektor, berättar att utbildningen är väldigt populär och att framtidsutsikterna är goda för de sökande. Nästan hundra procent av de sökande får jobb direkt efter studierna.

– En del studenter får jobb alldeles för tidigt och hoppar av utbildningen innan de är färdiga, säger Karin Liinasaari till Sveriges Radio.