FSC bearbetar vindkraftpolicy

Foto: Lauren Wellicome

Forest Stewardship Council har tagit fram ett förslag på hur de ska förhålla sig till vindkraftetableringar i FSC-märkt skog. Förslaget ligger nu ute på remiss. I förslaget definieras vindkraftetableringar som en omvandling av skogen, det vill säga förändrad markanvändning. Enligt FSC är detta inte tillåtet, med tre undantag: om området som ska konverteras är ytterst begränsat, om det inte sker på skogsmark som är av ett högt konservatoriskt värde samt om omvandlingen innebär långsiktiga fördelar för den resterande marken.

I ett pressmeddelande skriver Forest Stewardship Council att de hoppas på att många kommentarer ska komma in under remisstiden. Tanken är att dokumentet ska bearbetas så att FSC och vindkraftsintressenter kan mötas.

Hela förslaget går att läsa här.