Europas elnät behöver växa

Foto: Horia Varlan

Under år 2011 installerades 895 vindkraftverk i Tyskland, med en samlad kapacitet på över två gigawatt, skriver Evwind. Detta är cirka 450 megawatt mer än vad som installerades under 2010. Vindsektorn i Tyskland önskar nu att nätoperatörerna uppgraderar sina nät, så att industrin för förnybar energi kan expandera. Enligt en ny rapport från Ecofy så gick 150 gigawattimmar ren elektricitet förlorade under 2010 på grund av ett outvecklat elnät.

Europa behöver 917 miljarder kronor för utveckling av elsystemen för att kunna hålla takten med utvecklingen av förnybar energi, enligt Upi. Nationella elnät behöver anslutas bättre till högspänningskablar om EU:s 2020-mål ska nås, enligt en rapport från European Network of Transmission System Operators for Electricity.

Över 48 000 kilometer högspänningskablar bör uppföras, skriver gruppen i sin rapport.