SCA:s och Statkrafts satsning på vindkraft tar fart

Visualisering av vindparken Stamåsen, vy från Vimmervattnet. Fotomontage: Sweco
Stamåsen under byggnation. Foto: Torbjörn Bergkvist

Efter flera år av väntan har Statkraft SCA Vind AB äntligen kunnat starta bygget av vindkraftparkerna Stamåsen och Mörttjärnberget, båda i Jämtlands län. Vindparkerna är en del av Statkraft SCA Vind AB:s stora satsning på sju vindkraftparker i Strömsund, Sollefteå, Ragunda och Bräcke. Totalt handlar det om en investering på omkring 18 miljarder kronor.

Under 2011 startade äntligen bygget av vindparkerna Mörttjärnparken i Bräcke och Stamåsen på gränsen mellan Strömsunds och Sollefteå kommun.

Men redan i december 2008 lämnade Statkraft och SCA in ansökan om tillstånd att bygga vindparkerna Stamåsen och Mörttjärnberget samt fyra ytterligare, alla i Jämtland och Västernorrland.

– Samtliga tillståndsansökningarna godkändes av Länsstyrelsernas miljöprövningsdelegation i början av 2010 för att sedan överklagas till Miljödomstolen, säger Åker Westberg, chef SCA Energy.

Slutligen vann Mörttjärnberget, Stamåsen och Raftsjöhöjden laga kraft och ganska kort därpå kom investeringsbeslut för Stamåsen och Mörttjärnberget.

– Vi är nu inne i ett intensivt skede och med två stora parker under byggnation så känns det som vi äntligen kommit igång med realiserandet av det projekt som vi arbetat med sedan 2007 och som kommer att bidra till ett bättre klimat, säger Jakob Norström, vd för Statkraft SCA Vind AB.

Bygget av Mörtjärnbergets 40 vindkraftverk startade i augusti 2011 och vindparken är planerad att tas i drift under 2013 och då producera ca 280 GWh per år. Medan byggstarten för Stamåsens 26 vindkraftverk var i september 2011. Stamåsen beräknas vara klar för driftsättning hösten 2012 och väntas då producera cirka 200 GWh årligen.

– Den tillåtna installerade effekten för hela vindparken Stamåsen är på totalt 115 MW men den begränsade nätkapaciteten i regionen gör att byggnationen genomförs stegvis med 26 vindkraftverk i den första etappen, säger Åke Westberg.

Cirka en miljard svenska kronor kommer att investeras i denna första etapp.

Den tillåtna installerade effekten för hela vindparken Mörttjärnberget är på 100 MW och investeringen uppgår till 1,6 miljarder kronor.

Överklagan

Mark- och miljödomstolens tillstånd för vindkraftparkerna i Bodhögarna, Ögonfägnaden och Björkhöjden-Björkvattnet överklagades av en sameby som ansåg att verksamheten inte var tillåtlig med hänsyn till risker för rennäringen. När miljödomstolen gav klartecken för samtliga parker i december 2010, var det med stora inskränkningar för parken i Björkvattnet. Av hänsyn till rennäringen minskades området för att samebyns flyttled och vinterbetesområden inte skulle påverkas.

Statkraft och SCA överklagade en begränsning av vindparken i Björkhöjden-Björkvattnet.

– Men Mark- och miljööverdomstolen har nu gett klartecken även för vindkraftparkerna i Bodhögarna, Ögonfägnaden och Björkhöjden-Björkvattnet. Mark- och miljööverdomstolen slog fast miljödomstolens beslut vilket innebär en begränsning av arealen på Björkvattnet, säger Åke Westberg.

Vindkraft Norr

SCA och Statkraft bildade för fyra år sedan ett gemensamt ägt bolag för en storinvestering i vindkraft i norra Sverige. Projektet går under namnet Vindkraft Norr och en bakomliggande orsak är skogsbolaget SCA:s elintensiva industriverksamhet. De har behov av att säkerställa elförsörjningen för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Tillsammans med Statkraft, Europas näst största leverantör av förnybar energi, startade de bolaget Statkraft SCA Vind AB. Statkrafts mål är att öka produktionen av förnybar energi. Statkraft tillhandahåller finansiering medan SCA upplåter marken för vindkraftparkerna.

Statkraft, som är Norges statliga motsvarighet till svenska Vattenfall, äger 60 procent i bolaget och SCA 40 procent.

Sju vindkraftparker

Tillsammans drog man upp planerna för den största vindkraftsutbyggnaden i Sverige någonsin med 460 vindkraftverk i sex vindkraftparker i Jämtland och angränsande skogslän.

Den sammanlagda effekten beräknades till 1 140 MW och när planerna drogs upp för fyra år sedan motsvarade det hela den svenska vindkraftsproduktionen.

– I dagsläget rör det sig om sju planerade vindparker på en sammanlagd yta om 194 kvadratkilometer. De totalt 490 vindkraftverken motsvarar ca 2 600 GWh producerad energi, vilket är en sjundedel av produktionen på Forsmarks kärnkraftverk, säger Åke Westberg.

Varje vindpark omfattar mellan 300-3000 hektar med ca 10-240 vindkraftverk som alla ligger i skogslandskap med lite bebyggelse.

Vindkraftverken, som har en navhöjd på ca 100 till 115 meter och rotorblad på ca 40 till 50 meter, kommer att levereras av Siemens.