Försvaret godkänner vindkraftplaner

Foto: Karolina Kabat

Ett vindkraftsföretag vill anlägga 24 nya vindkraftverk i Valdermarsvik och Söderköping, skriver Norrköpings tidningar. Nu har försvaret gett planerna klartecken. I ett preliminärt besked meddelar de vindkraftföretaget att de inte har något att erinra mot en vindkraftsetablering i området.

Platsen ligger dock inom 55 kilometer från en flygplats. Nu återstår att kontakta Norrköpings flygplats, en prövning ska göras enligt miljöbalken och bygglov ska sökas innan planerna återigen skickas på remiss hos Försvarsmakten.