NCC grundlägger i Blaiken

Foto: Skellefteå Kraft

NCC Construction har fått i uppdrag av Blaiken Vind  att bygga 30 fundament med tillhörande vägar i Blaiken i Sorsele kommun. Vindparken blir Nordens största på land. Arbetena startar i april och skall vara klara i oktober. Ordervärdet uppgår till 107 miljoner kronor.

Vindkraftsparken strax söder om Blaiksjön kommer att bli den största landbaserade i Norden och en av norra Europas största när den är klar. Uppemot 100 vindkraftsverk kommer att generera cirka 700 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel till 150 000 lägenheter. Den förnybara energin beräknas minska utsläppen av koldioxid med 640 000 ton per år. NCC är generalentreprenör för etapp två.

– Det är en jättesatsning på förnybara energikällor. NCC:s egna satsningar på att exempelvis bygga energisnåla fastigheter med så liten miljöpåverkan som möjligt, går hand i hand med ett sådant här projekt, säger Hans Levander, affärschef på NCC Construction Sverige i Skellefteå i ett pressmeddelande.

Idag är Havsnäs vindkraftspark störst i Sverige med sina 48 kraftverk. Blaiken Vinds park får en kapacitet på mer än det dubbla – 256 GWh per år i Havsnäs jämfört med 700 GWh per år i Blaiken. Varje vindkraftverk har en effekt på 2,5 MW med en höjd på 100 meter. Den snöfria perioden i Blaiken är kort vilket påverkade valet av entreprenör.

Mellan 2011 och 2015 bygger Skellefteå Kraft och Fortum under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB vindkraftparken i Blaiken. Planerna på vindkraft startade 2005 och parken beräknas vara driftklar senast 2015.