Fortum och Skellefteå Kraft inviger Blaiken

Nyligen invigdes Blaiken med representanter från Fortum, Skellefteå Kraft, BlaikenVind, departement, myndigheter och regeringspartierna. Orsaken till uppslutningen är att Blaiken med sina 99 vindkraftverk inte bara är en av Europas största vindkraftparker med en årlig produktion motsvarande 200 000 lägenheters elanvändning, det är också en av de första i arktiskt klimat, skriver Fortum i ett pressmeddelande.

- Det var sju år sedan vi startade med den första etappen. Sedan dess har en energipolitisk överenskommelse kommit på plats och vi har fördjupat det djupa samarbete med Skellefteå Kraft som vi påbörjade i och med Blaiken vilket gör det extra roligt att vara på plats under invigningen, säger Per Langer, ansvarig för Fortum Sverige.

Blaiken beskrivs som ett kallt och blåsigt område. Det har inneburit särskilda utmaningar med att bygga i ett klimat som ställer höga krav på den tekniska utrustningen.

- Blaiken är Fortums första stora vindkraftsprojekt och bygget av den har bidragit till att öka vår egna kompetens inom vindkraft generellt och de utmaningar som det arktiska klimatet ger specifikt, säger Kari Kautinen, ansvarig för Fortums vindkraft.

 

Vindförhållandena ska vara mycket bra med en medelvind på 7,5-8 m/s och närheten till vattenkraft gör det enkelt och kostnadseffektivt att ansluta vindkraftverken till det nationella stamnätet.

- Vindkraften har en viktig roll i omställningen till en helt förnybar energiproduktion. Blaiken är ett exempel på hur vindkraften har utvecklats mot en alltmer konkurrenskraftig och effektiv energiproduktionskälla, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

Investeringen i sin helhet är på 3,3 miljarder kronor. Fortums andel är 15 procent och Skellefteå Kraft är 85 procent. I Sverige bygger Fortum tillsammans med Skellefteå Kraft även en ny vindkraftspark i Solberg på 75 MW. I början av nästa år förväntas Fortums vindkraftsparken i Ulyanovsk tas i drift, den första vindkraftsparken i Ryssland.

 

Blaiken vindkraftpark

99 vindkraftverk

Installerad effekt på 247,5 MW

Årlig produktion på ca 714 GWh/år

3,3 miljarder kronor investerade

Bidrag på 15 miljoner euro från NER300

Skapar 32 årsarbetstillfällen

100 meter tornhöjd i etapp 1 och 2, 90 meter tornhöjd i etapp 3 och 4

Rotordiameter 100 meter i etapp 1 och 2, 110 meter i etapp 3 och 4

Förväntas kunna bidra till att sänka koldioxidutsläppen med cirka 690 000 ton/år