Svensk Vindenergi välkomnar remiss om timmätning

Foto: Erik Ogan

Svensk Vindenergi välkomnar Näringsdepartementets lagrådsremiss om timmätning. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 oktober 2012 och kommer innebär att elkonsumenter kan ingå avtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan att debiteras någon extrakostnad. Näringsdepartementet skriver att konsumenter på detta vis kan minska sin elförbrukning och få större möjlighet till insyn så att förbrukningsmönster kan ändras.

– Det är angeläget att kraftfulla satsningar genomförs för att påskynda utvecklingen av smarta elnät och timvis mätning är en viktig komponent i detta. Vindkraften expanderar kraftigt och det ställer nya krav på elnäten, säger Mattias Wondollek, elnätsansvarig på Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.