Ökad vinst för Arise Windpower

Foto: sxc.hu

Arise Windpower redovisar ett resultat efter skatt på 28 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (-6,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:88 kronor. Nettoomsättningen uppgick till 59 miljoner kronor (21,2). Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 75 miljoner kronor (10,3).

Arise Windpowers resurser kommer under vintern/våren 2012 att fokuseras på byggnationen av Jädraåsprojektet och utveckling av den egna projektportföljen varför byggstart av ytterligare projekt sannolikt kommer att ske först under andra eller tredje kvartalet 2012. Det framgår av rapporten. Arises bedömer vidare att ytterligare 50 till 100 megawatt ska kunna byggstartas under året och att dessa kan finansieras med egna kassaflöden, en effektivare kapitalstruktur samt via avyttring av enskilda verk eller grupper av verk. Bolaget avser också fortsätta att vidareutveckla större vindkraftparker i 100 megawattklassen jämte utvecklingen av den egna projektportföljen. Arises långsiktiga mål är oförändrat, det vill säga att vid utgången av år 2014 ha cirka 700 megawatt (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. (Nyhetsbyrån Direkt)