2012 blir ett rekordår för Sveriges vindkraft

Foto: Chauncey Davis

Vindkraftbranschen meddelar att Sverige kommer slå nya rekord i vindkraft under 2012. Även under 2013 kommer vindkraften att öka. I år kommer vindkraften att producera 7,7 terrawattimmar.

354 vindkraftverk installerades under 2011 med en total effekt på 754 megawatt. Sammanlagt hade Sverige 2 039 vid årsskiftet med en sammanlagd effekt på 2 899 megawatt och en elproduktion på 6,1 terawattimmar. För första gången genererade Sveriges vindkraftverk mer än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor.

Under 2012 planeras 405 vindkraft med en sammanlagd effekt på 950 megawatt. Enligt Svensk Vindenergis prognos kommer Sveriges vindkraftverk att producera 7,7 terawattimmar under 2012 och upp till 11 terawattimmar under 2013. – Den snabba utvecklingen för vindkraften visar att riksdagen kan öka ambitionen för förnybar el. Vindkraften pressar elpriset, ökar försörjningstryggheten och minskar klimatutsläppen från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Fortsätter expansionen i liknande takt kommer Sverige att producera 17 terawattimmar under år 2015. Först måste elnätet förstärkas och byggas ut.