Turkiets vindkraft i medvind

Foto: Everyspoon/flickr

Turkiets vindkraftsektor ökar kraftigt. År 2007 fanns det endast en installerad kapacitet på 147 megawatt. Idag ligger den på 2 000 megawatt och innan 2020 har Turkiet som mål att ha en installerad kapacitet på 50 000 megawatt. Till år 2015 ska 5 000 megawatt vara installerade.

Den kraftiga planerade ökningen skapar utmaningar, som till exempel restriktioner i elnätet. Enligt Marmara University i Turkiet har landet idag en potential att kunna bygga ut vindkraften till en kapacitet på 150 000 megwatt.