Ny rapport om risk med vindkraft i stormiga områden

Foto: Nemoralis/flickr

En ny rapport från det amerikanska universitetet Carnegie Mellon beskriver farorna med att anlägga vindkraftverk i orkandrabbade områden. USA har ännu inte anlagt några vindkraftverk till havs, men åtminstone 20 projekt är på planeringsbordet.

Om en orkan drabbar en vindkraftpark vid USA:s kust mot Atlanten och Mexikanska Golfen är risken hög att åtminstone ett vindkraftverk skulle gå sönder och en liten risk att hälften av vindkraftverken skulle gå sönder, inom loppet av 20 år.

Undersökningen har bara tittat på hur troligt det är att bladen ska böjas, i olika förhållanden. Risken blir högre om turbinerna inte kan gira, det vill säga följa med vinden. Vid de mest drabbade områdena längs USA:s kust, vid Galveston och Dare Counties, är risken att ett enda vindkraftverk skulle gå sönder 60 procent, om turbinerna inte kan gira. Risken att hälften av vindkraftverken skulle gå sönder är 30 procent.Om man antar att vindkraftverken kan gira är siffran densamma för ett enda vindkraftverk och risken att hälften ska förstöras är 9 procent. I undersökningen antog de att vindfarmarna kommer möta vindar upp mot 45 - 50 meter per sekund.

Tre saker kan göras för att undvika skadorna, avslutar rapporten. Designen kan förbättras så att vindkraftverken kan stå emot högre vindar, turbinhuset måste kunna följa med vinden snabbt och man bör bygga i områden där det är låg risk för orkaner.