Vattenfall satsar stort på vindkraft

Øystein Løseth, Vattenfalls vd. Foto: Vattenfall

Vattenfall planerar att spendera nästan 38 miljarder kronor på vindkraft till år 2016, skriver Recharge News. 43 procent av Vattenfalls 147 miljarder stora spenderingsbudget kommer att riktas mot koldioxidslåga energikällor, inklusive förnybara källor. Motsvarande procentsats två år sedan var 25 procent.

I november 2011 köpte Vattenfall en vindparken Sandbank på 576 megawatt, i Tyskland, något som Øystein Løseth pekar ut som ett exempel på deras inriktning. - Det har varit ett tufft år för energiföretagen, men jag är nöjd med Vattenfalls insats, säger Øystein Løseth till Recharge News.